Laatst bewerkt

Dagelijks Bestuur

Walter Waterschoot (Voorzitter)
Marianne Nagelkerke (Secretaris) GSM 06 11 352 646

Bert Arnold (Penningmeeste
r)
info@dommelschlavenkoor.nl

Overige bestuursleden
Henk van Heeswijk (vice voorzitter)
Els van der Horst (namens de Muziekcommissie)
Ad Schrijvers (namens de Lief en Leed Commissie

Dirigent Peter van Wielink

Webmaster Anja Spierenburg

 eboekhouden