Laatst bewerkt

Dagelijks Bestuur

Walter Waterschoot (Voorzitter)
Marianne Nagelkerke (Secretaris) GSM 06 11 352 646

Bert Arnold (Penningmeeste
r)
info@dommelschlavenkoor.nl

Overige bestuursleden
Henk van Heeswijk (vice voorzitter)
Els van der Horst (namens de Muziekcommissie)
Ad Schrijvers (namens de Lief en Leed Commissie)
Ad Vissere, algemeen lid

Dirigent Peter van Wielink

Webmaster Anja Spierenburg

 eboekhouden